Günün Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
2 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
3 Mekmetak - 0
4 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0
5 Matematikciozkan Erciyes 0

Haftanın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
2 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
3 Mekmetak - 0
4 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0
5 Matematikciozkan Erciyes 0

Ayın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
2 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
3 Mekmetak - 0
4 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0
5 Matematikciozkan Erciyes 0

Şehirlere Göre Aylık Sıralama

Sıra Şehir Puan Lider
1 Ankara 0 kpss.info (0 puan)
2 Kocaeli 0 HAYDAR4907 (0 puan)
3 Adiyaman 0 fezakpss (0 puan)
4 Konya 0 Ugur Yaman (0 puan)
5 Gaziantep 0 aliosman (0 puan)

KPSS Tarih Bilgi Notu

Komünist rejimlerin kurulması Doğu Bloku ülkelerinde genelde SSCB’nin etkisi ile gerçekleşirken; Arnavutluk ve Yugoslavya’da komünist rejimlerin kurulmasında SSCB’nin hiçbir yardımı ve tesiri olmamıştır. Bu ülkeler savaş sırasında Alman işgaline uğrayınca, ülkelerin komünist partileri hemen direniş kuvvetleri oluşturmuşlar ve savaş boyunca Almanlara karşı mücadele ederek ülkelerinin kontrolünü ellerine geçirmişlerdir. Yugoslavya ve Arnavutluk’un bu farklı durumu, sonraki dönemlerde SSCB’ye karşı daha bağımsız bir tutum izlemelerinde de etkili olmuştur.

KPSS Tarih Bilgi Notu

II. Dünya Savaşı sonrası Batı Avrupa ülkeleri ekonomik, politik ve savunma alanında iş birliğine gitme gereksinimi duymuşlardır. Bunun ilk adımı 1951 Paris Sözleşmesi’yle Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg’un katılımı ile kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğudur.
İngiltere, AET’ye 1961’de başvuru yapmış ancak 1973’te katılmıştır.

 

KPSS Tarih Bilgi Notu

Osmanlı tahtına Kanuni’nin çıktığı sıralarda Fransa ile İspanya Kralı, Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu tacı için mücadele hâlindeydi. 1520 yılında, İspanya Kralı V. Karl Kutsal Roma-Germen İmparatoru olarak tahta çıkarken Kanuni Sultan Süleyman da Osmanlı tahtına geçmişti. Bu tarihten sonra aynı zamanda İspanya Kralı da olan Kutsal Roma-Germen imparatoru V. Karl ile Fransa kralının hedefi siyasi ve askerî birlikten yoksun İtalya’yı ele geçirmek üzerine kurulmuştur.  Bu tarihlerde Avrupalı devletler, bu iki büyük güçten çıkarlarına uygun geleni destekleme yoluna gitmişlerdir. Osmanlı Devleti de XVI. yüzyılda ortaya çıkan Protestan hareketini V. Karl’a karşı himaye etmiştir. Bu arada Fransa Kralı, 1525 yılında Kutsal Roma-Germen İmparatoruna mağlup olup esir düşmüştür. Hatta kralın annesi Kanuni Sultan Süleyman’a bir mektup göndererek oğlu için yardım istemiştir. Nitekim padişahta bu mektuba olumlu cevap vermiş ve Avrupa siyasetine bir denge unsuru olarak dâhil olmuştur.

KPSS Tarih Bilgi Notu

AB, 6 Ekim 2004’te yayınladığı Türkiye İlerleme Raporunda Türkiye’nin siyasi kriterleri gerekli ölçüde yerine getirdiği açıklandı. 17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi’nde AB Konseyi Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005’te başlama kararı alındı.