Günün Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
2 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
3 Mekmetak - 0
4 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0
5 Matematikciozkan Erciyes 0

Haftanın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 Umut Veli 0 5
2 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
3 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
4 Mekmetak - 0
5 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0

Ayın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 tataylak 0 140
2 oguzm Fırat Üniversitesi 105
3 Hüseyin Kaya 90
4 ktk84 Çukurova Üniversitesi 60
5 Eda Nur 20

Şehirlere Göre Aylık Sıralama

Sıra Şehir Puan Lider
1 0 140 tataylak (140 puan)
2 115 Hüseyin Kaya (90 puan)
3 Gaziantep 105 oguzm (105 puan)
4 Antalya 60 ktk84 (60 puan)
5 İçel 5 Umut Veli (5 puan)

KPSS Tarih Bilgi Notu

Çelebi Mehmet zamanında Gelibolu’daki tersanede hazırlanan Osmanlı donanmasının Ege Denizi’nde faaliyette bulunması Ege’de söz sahibi olan Venediklileri rahatsız etmişti. Venediklilerin Türk ticaret gemilerine zarar vermesine karşılık, Osmanlı deniz kuvvetleri birkaç Venedik gemisini esir almıştı. Bu nedenler Venediklilerle Osmanlılar arasında ilk deniz savaşının yapılmasına neden olmuş ve Çalıbey komutasındaki Osmanlı donanması savaşı kaybetmiştir (1416).

 

KPSS Tarih Bilgi Notu

Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılın sonlarında başlayan kötü gidişatı karşısında padişahlar çeşitli ıslahat hareketlerine girişmişlerdir. Ancak bu çalışmalar hemen her defasında çıkarları zedelenen çevreler tarafından en­gellenmeye çalışılmıştır. Şeyhülislamın yet­kilerini sınırlandıran ve Yeniçeri Ocağı’nı kal­dırmak isteyen II. Osman’ın tahttan indirile­rek öldürülmesi; Osmanlıdaki ilk denk büt­çeyi hazırlayan sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa’nın katledilmesi ve planlı programlı ilk köklü ıslahat hareketlerine girişen III. Se­lim’in tahttan indirilmesi bu engellemelere bi­rer örnektir.

KPSS Tarih Bilgi Notu

Osmanlı Devleti ilk kez Orhan Bey döneminde Bizans’a ait Çimpe kalesinin alınmasıyla Rumeli’ye adım atmıştır. Osmanlı Devleti bu kaleyi,  Bizans’a yardım karşılığında bir askeri üs kurmak amacıyla almıştır. 

 

KPSS Tarih Bilgi Notu

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ekonomik bütünleşme süreçlerindeki başarıyı siyasi bütünleşme sürecine yönelik bir adımdır.