Günün Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
2 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
3 Mekmetak - 0
4 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0
5 Matematikciozkan Erciyes 0

Haftanın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
2 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
3 Mekmetak - 0
4 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0
5 Matematikciozkan Erciyes 0

Ayın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 sezar19 Marmara Üniversitesi 1515
2 nur Ankara Üniversitesi 135
3 oktay Uludağ Üniversitesi 85
4 sevecen07 Ankara Üniversitesi 45
5 sema 0 20

Şehirlere Göre Aylık Sıralama

Sıra Şehir Puan Lider
1 Çorum 1515 sezar19 (1515 puan)
2 Ankara 180 nur (135 puan)
3 Bursa 85 oktay (85 puan)
4 Amasya 20 sema (20 puan)
5 20 İbrahim Çetin (20 puan)

KPSS Tarih Bilgi Notu

Maniheizm’i benimseyen Türk topluluğu Uygurlardır. Yenisey Anıtlarını oluşturanlar da Kırgızlardır. Göktürkler ile Bolçu Savaşı’nı yapanlar Türgişlerdir. Avarlar, Orta Asya’da devlet kurmuşlar ve Göktürkler tarafından Batı’ya göç ettirilmişlerdir. Batıya göç eden Avarlar burada devlet kurmuşlar; Slavları devlet ve askerî teşkilat konularında etkilemişlerdir.

 

KPSS Tarih Bilgi Notu

Mısır, I. Selim döneminde Memluk Dev­leti’yle yapılan Ridaniye Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır (1517). Ba­harat yolu üzerinde stratejik bir noktada du­ran Mısır’ın fethiyle, Osmanlı devletinin ha­zinesi de dolmuştur. Ayrıca kutsal yerlerin himayesi Osmanlı’ya geçmiş ve kutsal ema­netler de İstanbul’a getirilmiştir. Suriye ve Mısır seferleriyle Arap dünyası üzerindeki hâkimiyet de Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

KPSS Tarih Bilgi Notu

–  İlk lazerin icadı - 1953
–  İlk nükleer reaktörün kurulması - 1942
–  İlk kalp nakli - 1967
–  Çocuk felci aşısı - 1955
–  DNA’nın kimyasal yapısının çözülmesi - 1953

 

KPSS Tarih Bilgi Notu

Türk-İslam devletlerinde şehir ve kasabada mülki idareden sorumlu sivil memura Amid denilmiştir.

Amil→Vergi memuru

Şıhne→Askeri vali

Muhtesip→Çarşı ve pazar denetleyicisi

Melik→Hanedan üyesi askerî vali