Günün Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
2 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
3 Mekmetak - 0
4 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0
5 Matematikciozkan Erciyes 0

Haftanın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
2 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
3 Mekmetak - 0
4 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0
5 Matematikciozkan Erciyes 0

Ayın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
2 nurcan Bahçeşehir Üniversitesi 0
3 Mekmetak - 0
4 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0
5 Matematikciozkan Erciyes 0

Şehirlere Göre Aylık Sıralama

Sıra Şehir Puan Lider
1 Ankara 0 kpss.info (0 puan)
2 Karabük 0 samet (0 puan)
3 Kayseri 0 byhappy (0 puan)
4 Hatay 0 Özge (0 puan)
5 İçel 0 özlem (0 puan)

KPSS Tarih Bilgi Notu

Osmanlı Devleti ilk kez Orhan Bey döneminde Bizans’a ait Çimpe kalesinin alınmasıyla Rumeli’ye adım atmıştır. Osmanlı Devleti bu kaleyi,  Bizans’a yardım karşılığında bir askeri üs kurmak amacıyla almıştır. 

 

KPSS Tarih Bilgi Notu

Türkiye, AGİT’in kurucu üyesi olarak örgütün tüm boyutlarında aktif ve yapıcı bir şekilde görev almaktadır. 1973’ten beri Türkiye AGİT üyesidir.

 

KPSS Tarih Bilgi Notu

İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour’un adıyla bi­linen Balfour Deklarasyonu ile İngiltere Fi­listin topraklarında bir Yahudi Devleti kur­mayı desteklemeyi vadetmiştir. 1917’de Bolşevik devriminden hemen sonra açıkla­mıştır.

 

KPSS Tarih Bilgi Notu

Toygun: Kurultay’a katılma hakkı olan kişi ve yöneticilere verilen unvandır.
Aygucı: İlk Türk devletlerinde vezir ya da hükümet başkanına verilen isimdir.
Kut: İlk Türk devletlerinde hükümdarlara Tanrı tarafından verilen devleti yönetme yetkisidir.
Umay: İslam öncesi Türklerde hamile kadınları ve çocukları koruduğuna inanılan meleğin adıdır. Görüldüğü üzere umay, devlet yönetimi ile ilgili olmayıp dinî inançla ilgilidir.