Günün Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 Nurcan Başer Bahçeşehir Üniversitesi 3
2 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
3 nurcan bahçesehir 0
4 Mekmetak - 0
5 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0

Haftanın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 Nurcan Başer Bahçeşehir Üniversitesi 3
2 kpss.info Erciyes Üniversitesi 0
3 nurcan bahçesehir 0
4 Mekmetak - 0
5 sibel yardim Eskisehir anadolu üniversitesi 0

Ayın Dereceleri

Sıra Üye Adı Üniversite Puan
1 Nurcan Başer Bahçeşehir Üniversitesi 112
2 arsen56 ege 46
3 Veli Kara Marmara Üniversitesi 23
4 Yağmur Durman 23
5 Yiğit Direr 6

Şehirlere Göre

Sıra Şehir Puan Lider
1 İstanbul 135 nurcan
2 İzmir 46 arsen56
3 32 N Özkan Özkan
4 Yozgat 5 Matematikciozkan
5 Ankara 4 kpss.info

KPSS Tarih Bilgi Notu

Türkiye Selçuklularından günümüze ulaşan ilk sikkeler I. Mesut dönemine aittir. Bakır olarak bastırılan bu sikkelerin ön yüzünde sultanın, “es-sultânu’l-muazzam” şeklinde unvanı bulunurken arka yüzünde Bizans hükümdarının tasviri bulunmaktadır. Yeni sikkelerin yerli halk tarafından da benimsenmesini sağlamak amacıyla böyle bir uygulamaya gidildiği tahmin edilmektedir. Basılan sikkelerin çoğunluğu gümüş dirhemler ve bakır felsler’dir. Bunların üzerinde mızraklı süvari, ok atan süvari, arslan ve güneş gibi tasvirler yer almaktadır. Konya, Sivas ve Kayseri en fazla sikke basılan darphanelerin başında gelmektedir. Devletin ortak hükümdarlık döneminde basılan sikkelerde ise bu şehzadelerin hepsinin isimleri yer almıştır.

KPSS Tarih Bilgi Notu

Bandung Konferansı “barış içinde bir arada yaşama” ilkesiyle toplanmış ve ülkelerin birbirlerinin iç işlerine karışmama, büyük devletlerin savunma düzenlemeklerinin içine girmeme kararı alınmıştır. Bandung Konferansı’ndan sonra birçok devlet Bağlantısızlar Harekâtına katılmıştır.

KPSS Tarih Bilgi Notu

Slavca bir kelime olan voynuk, asker demektir. Vazifeleri, sefer sırasında ordunun at ve çayır ihtiyacını karşılamaktı. Çayır voynukları ve sefer voynukları olmak üzere iki gruba ayrılmışlardı. Voynuklar ayrıca, sefer sırasında seyislik de yapardı. Voynukluk müessesesinin ilk olarak 1376’da Kara Timur Paşa’nın tavsiyesi üzerine kurulduğu belirtilir.

KPSS Tarih Bilgi Notu

Reaya, toprağını üst üste boş bıraktığı ya da toprağını bıraktığı takdirde öşür bedeli ile çiftresmini sipahiye ödemek zorundaydı. Çiftbozan akçesi denilen bu resim ya da vergi, bir defaya mahsus olarak alınırdı. Bu resmî ödeyen reaya istediği yere gidebilirdi.